FYZIOTERAPIA TRNAVA

PhDr. Serhii Zinchenko a PhDr. Petra Zinchenko, MPH 


OD 01.06.2024 AMBULNANCIA PRESŤAHOVANÁ NA NÁMESTIE JOZEFA HERDU 1, TRNAVA. DRUHÉ POSCHODIE.

TEŠÍME SA NA VÁS :)


DIAGNOSTIKA A LIEČBA PORÚCH POHYBOVÉHO APARÁTU


Liečba formou fyzioterapie je súčasťou medicínskeho rehabilitačného programu. Prostredníctvom fyzioterapie dosahujeme: úľavu od bolesti, odstránenie blokád, zlepšenie funkcie nervového systému, imunitného systému, zlepšenie držania tela, a mnoho iných zdraviu prospešných benefitov. Často môže byť záchranou pred operáciou. Fyzioterapeut je vysokoškolsky vzdelaný zdravotnícky pracovník s povinnosťou celoživotného vzdelávania. 

Ak máte problémy s pohybovým aparátom, neurologické ochorenie, vrodené syndrómové ochorenie alebo iné, kontaktujte nás. Máme dlhoročné skúsenosti s diagnostikou a liečbou formou fyzioterapie. 
Rehabilitačné liečebné možnosti:


Rehabilitácia- fyzioterapia- individuálne cvičenie

PhDr.  Serhii Zinchenko

Cvičenie pozitívne ovplyvňuje vnútorné systémy, má priaznivý účinok na funkciu pohybového aparátu a zlepšuje celkový stav organizmu. Pomáha pri rôznych typoch ochorení.

Rehabilitácia- fyzioterapia- individuálne cvičenie detí

PhDr. Petra Zinchenko

Častým problémom pre deti je nezaujímavosť cvičenia, preto sa snažíme robiť z nudných vecí zábavné a zaujímavé, aby deti motivovali a podnecovali k rozvíjaniu samých seba.

Manuálna terapia

PhDr. Serhii Zinchenko


Manuálna terapia je cielená, pre kĺby šetriaca a nebolestivá liečebná technika, ktorá spolu s cvičením predstavuje účinné riešenie bolestivých stavov hlavy, chrbta a končatín.

Integračné senzomotorické cvičenie

PhDr. Petra Zinchenko

Terapia spočíva v súčinnosti zmyslového vnímania (čuch, sluch, hmat, chuť, zrak) s oblasťou motoriky. Ide o koordináciu pohybu a jednotlivých zmyslov. Spájame prvky arteterapie s fyzioterapiou.

Masáž detí

PhDr. Petra Zinchenko

Masáž je súbor hmatov a techník, prostredníctvom ktorých priaznivo ovplyvňujeme celkový stav organizmu. Vhodné je zaradiť masáž do svojich pravidelných regeneračných aktivít.


Viac informácií o terapiách sa dočítate v sekcií TERAPIE alebo v našom BLOGUNájdete nás:

Fyzioterapia Zinchenko

Budova Trnawer
Druhé poschodie 

Namestie Jozefa Herdu 1

Trnava 917 01

+421 951 701 727 Serhii Zinchenko

+421 910 410 321 Petra Zinchenko

fyziozin@gmail.com

Fyzioterapia Zinchenko 


Partneri: