TERAPIE

Fyzioterapia Zinchenko

Individuálne fyzioterapeutické cvičenie

Je súbor vedecky podložených cvičebných metód, slúžiacich na zlepšenie zdravotného stavu. Cvičebný plán je vždy zostavovaný individuálne podľa potrieb a možností pacienta. Cvičenie pozitívne ovplyvňuje vnútorné systémy (trávenie,  dýchanie), má priaznivý účinok na funkciu pohybového aparátu a zlepšuje celkový stav organizmu. Konkrétne slúži napríklad na zabránenie deformácii chrbtice,  odstránenie svalovej dysbalancie, zlepšenie dychovej funkcie, korekcií držania tela, predlžovanie skrátených svalov a pomáha pri rôznych typoch ochorení.


Individuálne fyzioterapeutické cvičenie pre deti

Cvičenie pre deti je rovnako založené na vedecky podložených cvičebných metódach, slúžiacich na zlepšenie zdravotného stavu. Pri deťoch sa viac zameriavame na cvičenie formou hry a zábavy. Častým problémom je lenivosť detí a nezaujímavosť cvičenia, preto sa snažíme robiť z nudných vecí zábavné a zaujímavé, aby deti motivovali a podnecovali k rozvíjaniu samých seba.  Cvičebný plán je vždy zostavovaný individuálne podľa potrieb a možností dieťaťa. 

Manuálna terapia

Manuálna terapia je odborný liečebný koncept, ktorý diagnostikuje stav pacienta a následne poskytuje terapiu pre zlepšenie zdravotného stavu. Obsahuje celý súbor rozdielnych techník, ktoré sa požívajú na základe indikácie. Manuálnou terapiou pozitívne vplývame na kĺbové púzdra, svalstvo, všetky kĺby, periférny a aj vegetatívny nervový systém. Predstavuje cielenú, pre kĺby šetriacu a nebolestivú liečebnú metódu, ktorá spolu s cvičením predstavuje účinné riešenie bolestivých stavov hlavy, chrbta a končatín.


Integratívne senzomotorické cvičenie

Terapia spočíva v súčinnosti zmyslového vnímania (čuch, sluch, hmat, chuť, zrak) s oblasťou motoriky. Ide o koordináciu pohybu a jednotlivých zmyslov. Snažíme sa o zapájanie receptorov z viacerých oblastí, aby prichádzalo do mozgových centier viacero impulzov a tým sa podporila jeho funkcia. Terapia je zábavná, kreatívna, rozvíja sa poznávanie dieťaťa, psychomotorický vývoj a jemná motorika. Spájame prvky arteterapie s fyzioterapiou. 

Celotelová masáž detí

Masáž je súbor hmatov a techník, prostredníctvom ktorých priaznivo ovplyvňujeme celkový stav organizmu. Masážou uvoľňujeme napäté svalstvo, posilňujeme imunitu, zlepšujeme krvný obeh a mobilitu, urýchľujeme regeneráciu a rovnako môžeme pomôcť uvoľňovať stres, psychické napätie, a zlepšiť spánok. Vhodné je zaradiť masáž do svojich pravidelných regeneračných aktivít. Súčasťou masáže je podľa potreby aj stimulačná masáž tráve, ktorá napomáha rozvoju pohyblivosti tváre, líc, pier, čela a prehĺtania.