CENNÍK

Fyzioterapia Zinchenko

Vyšetrenie

35€

Vyšetrenie s konzultáciou (60 min.)

45€

Cvičenie (60 min.)

40€

Manuálna terapia (30 min.)

40€

Manuálna terapia (60 min.)

55€

Masáž detí (45 min.)

35€

Senzomotorické cvičenie (30 min.)

30€

Magnetoterapia

10€

V prípade, že Vám termín vyšetrenia nevyhovuje, zrušte ho v predstihu (viac ako 24 hodín vopred) telefonicky, alebo mailom. 

Uvoľníte tým termín pre ďalšieho pacienta.

 

V prípade, že odhlásite dohodnutý termín neskôr ako 24 hodín vopred, odhlásením termínu vzniká poskytovateľovi právo na zaplatenie manipulačného storno poplatku vo výške uvedenej v aktuálne platnom Cenníku poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 

Storno poplatok I. 

Zrušenie termínu o menej ako 24 hodín vopred

15€

Storno polatok II. 

Nedostavenie pacienta bez zrušenia termínu

25€

Dĺžka manuálnej terapie závisí od stavu pacienta

PLATBA MOŽNÁ IBA V HOTOVOSTI

Zdravotné zariadenie nie je zazmluvnené so zdravotnými poisťovňami