CENNÍK

Fyzioterapia Zinchenko

Vyšetrenie

25€

Vyšetrenie s konzultáciou (60 min.)

35€

Cvičenie (60 min.)

30€

Manuálna terapia (30 min.)

40€

Masáž detí (45 min.)

25€

Senzomotorické cvičenie (30 min.)

20€

Magnetoterapia

10€

PLATBA MOŽNÁ IBA V HOTOVOSTI

Zdravotné zariadenie nie je zazmluvnené so zdravotnými poisťovňami