O NÁS

Fyzioterapia Zinchenko

Petra Zinchenko
Petra Zinchenko

PhDr. Petra Zinchenko, MPH

     Pochádzam zo Slovenska. Vyštudovala som gymnázium v Piešťanoch,  následne moje štúdium pokračovalo na Univerzite svätého Cyrila a Metoda v Trnave- fakulta zdravotníckych vied, a na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Pracovné skúsenosti som získavala počas 8 rokov v Adeli Medical Centre. Od roku 2022 pracujem v zdravotníckom zariadení na Poliklinike Družba v Trnave

Štúdium:

 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave- IFBLR odbor fyzioterapia- Bakalár
 • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave- fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií- odbor fyzioterapia- Magister
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava- rigorózne štúdium v odbore fyzioterapia- Doktor
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava- fakulta zdravotníckych vied- postgraduálne štúdium- MPH

Kurzy:

 • Prvá pomoc
 • Postgraduálny kurz v neurorehabilitacií I., II., III., IV., V.
 • Postgraduálny kurz v rehabilitácií pacientov po kraniotraume
 • Medziodborové sympózium s medzinárodnou účasťou- Sympózium 12 hlavových nervov
 • Postgraduálny kurz v rehabilitácií cievnych mozgových príhod
 • Postgraduálny kurz v kardiorehabilitácií
 • Arteterapia
Serhii Zinchenko
Serhii Zinchenko

PhDr. Serhii Zinchenko

     Na Slovensku pôsobím viac ako 8 rokov. Pochádzam z Ukrajiny, kde som študoval fyzioterapiu na vysokej škole Ivana Franka v Drohobyči. Moja prvá práca bola v Medzinárodnej rehabilitačnej klinike Koziawkin. Ďalej som pracoval v Poľsku a od roku 2013 na Slovensku. Štúdium fyzioterapie pokračovalo na Fakulte zdravotníckych vied UCM v Trnave. Pracovné skúsenosti z oblasti neurorehabilitácie mi prinieslo aj Adeli Medical Centrum v Piešťanoch. Od roku 2021 pracujem vo svojom zdravotníckom zariadení na poliklinike Družba v meste Trnava.

Štúdium:

 • Vysoká škola Ivana Franka Drohobič- Biologická fakulta- odbor fyzická rehabilitácia- Bakalár
 • Vysoká škola Ivana Franka Drohobič- Biologická fakulta- odbor fyzioterapia- Specialist
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave- IFBLR- odbor fyzioterapia- Magister
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave- Fakulta zdravotníckych vied- Doktor

Kurzy:

 • Ayurveda- Adeli suit 
 • Theratogs 
 • Prvá pomoc 
 • Postgraduálny kurz v neurorehabilitacií I.,II.,III.,IV.,V. 
 • SM systém 
 • Postgraduálny kurz v rehabilitácií pacientov po kraniotraume 
 • Kurz RTG, MRI,CT u porúch chrbtice 
 • Komplexná terapia trigger pointov a globálna recipročná svalová inhibícia
 • Viscerálna manipulácia
 • Manuálna terapia