BLOG

Fyzioterapia Zinchenko

Detská mozgová obrna (DMO) patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce neurologické ochorenia. Patológiu vidíme hlavne na muskulo-skeletálnom systéme, najmä spasticitu, hypotóniu, degeneratívne zmeny kĺbov, kalcifikáty a podobne. Častá je mentálna retardácia a epilepsia.