Bolesť chrbta

06.08.2022

Bolesť chrbta je jednou z najfrekventovanejších príčin návštevy lekára a aj najčastejšou príčinou pracovnej neschopnosti. Odborné pomenovanie pre bolesť chrbta- vertebrogénny algický syndróm alebo vertebroalgický syndróm (VAS). Príčin vzniku je mnoho: nefyziologické držanie tela, oslabené svalové skupiny, vývojové vady na chrbtici, panve alebo dolných končatinách, vysunuté platničky, degeneratívne zmeny na stavcoch a platničkách, mikrotraumy, patologické pohybové stereotypy. Pre vyhodnotenie stavu a nastavenie liečebného plánu je nutné posúdiť léziu z neurologického a morfologického pohľadu a vzájomnej funkčnej súvislosti

Vznik a vývoj VAS

Bolesť v chrbtovej oblasti môže byť spôsobená rôznymi príčinami. Nižšie uvádzame bolesti, ktoré priamo a nepriamo súvisia s chrbticou. Je nutné spomenúť špecifické bolesti a ich klinický stav. Pri bolesti chrbtice spôsobenou infekciou nachádzame prítomnosť horúčky, zimnice, obmedzeného pohybu a iných znakov. Liečba spočíva v antibiotických medikamentoch. Ak je infekcia chronická, bude prítomná dlhodobá slabosť. Bolesť tumorová je veľmi silná a vytrvalá, neodpovedá na bežnú liečbu bolestí chrbta a je charakteristická úbytkom hmotnosti.

Bolesti chrbta súvisiace s chrbticou:

 • Deformácie a degeneratívne zmeny chrbtice
 • Chrbticové zranenia
 • Chrbticová infekcia
 • Tumor v chrbtici


Bolesti chrbta nesúvisiace s chrbticou:

 • Ochorenia obličiek
 • Ochorenia maternice
 • Prolaps maternice, menštruačné problémy
 • Obličkové kamene
 • Poruchy vylučovacieho systému
 • Poruchy gastrointestinálneho traktu

Chrbtica

Chrbtica je nosnou a opornou časťou tela. Umožňuje vykonávať pohyby do všetkých rovín. Skladá sa zo stavcov 33-34. Dôležitú úlohu zohráva v chránení miechy a nervových štruktúr, uložených v stavcoch. Chrbtica je vďaka fyziologickému zakriveniu až 16 krát silnejšia v porovnaní s tým, ak by bola priamou líniou. Pevnosť chrbtice je zosilnená väzmi, ligamentami a svalmi, ktoré prechádzajú od spodného okraja lebky až po panvu.

Medzistavcová platnička

Medzi stavcami sa nachádzajú medzistavcové platničky. Spolu máme 23 medzistavcových platničiek. Ich funkciou je tlmenie nárazov, stabilizovanie chrbtice, vyrovnávanie tlakovej a ťahovej sily. Platnička nemá cievne vyživovanie. K vyživovaniu dochádza pri pohybe, stláčaním a premiestňovaním tekutiny vo vnútri platničky, dochádza k výmene kyslíka, živín a odpadu. Preto je pravidelný zdravý pohyb kľúčový, ak sa chceme vyhnúť problémom s platničkami.

Degenerácia platničky

Prvým prejavom patologických zmien na platničke je tvorba trhlín v jej centre. Trhliny s progresujú k okrajom, tým sa zmenšuje výška disku a vytvára sa v centre dutina. Ďalšou degeneračnou príčinou sú osteofyty (kostné výrastky), ktoré môžu prerastať z okolitých stavcov. Často dochádza k natrhnutiu okraja platničky, v dôsledku čoho prenikne časť centra platničky do miechového kanála.

Takáto porucha je rozdelená do štyroch kategórií:

 • Bulging- symetrické vyklenutie platničky za hranicu stavca
 • Protrúzia, prolaps- hmoty centra prenikajú do defektu okraja platinčky a dochádza tým k lokálnemu vyklenutiu platničky
 • Extruzia, hernia- centrum preniká do okrajov platničky a aj cez jeho vonkajšiu časť, no zostáva spojený s centrom.
 • Extrúzia so sekvestráciou- ligamentum je prederavený a časť centra platničky sa pohybuje v miechovom kanály

Spinálna stenóza (zúženie)

Zúženie miechového kanála v dôsledku degenerácie stavcov, kostných výrastkov, nádorov, opuchov a podobne. Môže sa vyskytnúť v celom priebehu chrbtice, no najčastejšie sa stretávame s lumbálnou stenózou. Pri lumbálnej stenóze je charakteristická bolesť v krížovej oblasti s vyžarovaním do dolných končatín. V ľahu a v sede bolesť mizne. Charakteristické sú intermitentné klaudikácie- pri chôdzi sa u pacienta objavujú kŕče v lýtkach. Chôdza do kopca býva menej problematická ako chôdza z kopca. Záklon chrbtice problémy zhoršuje a naopak predklon zmierňuje. Na rozdiel od vysunutia disku, kde býva väčšinou problematický predklon.

Platničková bolesť

Bolesť chrbta bez vyžarovania do končatín. Bolesť je silnejšia pri kýchaní, kašľaní a problematický býva ľahký predklon. Pacient má charakteristickú polohu tela, ktorá mu uľavuje od bolesti. Je dôležité rozlišovať medzi lumbagom a diskogénnou bolesťou. Pri akútnom lumbagu ide o bolesť vznikajúcu v dôsledku preťaženia muskulo-ligamentového aparátu.

Radikulárny (koreňový) syndróm

Vzniká v dôsledku tlaku na nervový koreň. Príčinou môže byť lézia platničky, osteofyt, stenóza chrbticového kanálu. Bolesť je presne lokalizovaná a výrazná s vyžarovaním do príslušného miesta, a následným poškodením citlivosti v prislúchajúcom dermatóme (oblasť kože inervovaná jedným nervom). Pacient môže zakopávať, padať, končatina akoby nie je jeho.

Pseudoradikulárny syndróm

Ide o bolesť chrbta vyžarujúcu do končatín podobne ako pri radikulárnom syndróme, no nedochádza k mechanickému útlaku nervu. Bolesť nie je presne ohraničená, nemusí byť závislá na pohybe, nestráca sa citlivosť ani sila. Naopak, pri radikulárnom syndróme je bolesť výraznejšia, presnejšia, ostrejšia, pacient ju vie presne lokalizovať. Pseudoradikulárny syndróm býva často skrytý za blokádu panvových kĺbov alebo coxartrózou.

Fyzioterapia

Základom zdravého životného štýlu je cvičenie a práve správne prevedené cvičenie nám pomáha bojovať s bolesťami chrbta. Liečebná telesná výchova je najdôležitejšou časťou rehabilitačnej liečby. Predovšetkým musí byť pacient zo začiatku vyšetrený, aby sme mohli bližšie špecifikovať VAS a zabezpečili správny fyzioterapeutický program, ktorý je vždy prísne individuálny a nadstavený podľa potrieb pacienta. Pri tvorbe fyzioterapeutického plánu je nutné rozlíšiť akútne štádium VAS od chronického. V akútnom štádiu, je potrebný kľudový režim a čo najrýchlejšie prevedenie manuálnej terapie. Počas manuálnej terapie dochádza k odblokovaniu bariéry, ktorá spôsobuje bolesť. Pokiaľ je mobilizácia robená šetrne, je možné vykonať ju v akútnom štádiu. Pri mobilizácií musí byť pacient maximálne uvoľnený (viac o manuálnej terapií sa môžete dozvedieť v článku Manuálna terapia). V chronických štádiách pristupujeme najmä k cvičeniu. Základom a najdôležitejšou cvičebnou jednotkou je komplexné posilnenie oslabeného chrbtového svalstva, a iných oslabených skupín. Rovnako dôležité je osvojenie si správnych návykov pre držanie tela a dvíhania bremien, aby nedochádzalo znova k bolestiam chrbta. Cvičenie všeobecne pozostáva z cvikov zameraných na zväčšenie rozsahu pohybu, svalovej sily, zlepšenie koordinácie, kondície a celkového stavu pacienta. Ponúka rôzne tipy cvičebných postupov, na základe ktorých vieme cielene riešiť konkrétne pohybové problémy.

Najdôležitejším a najprínosnejším riešením je prevencia bolestí chrbta. Teda návod ako zostať zdravý. Zabezpečíme ju iba správnym a pravidelným cvičením, osvojením si fyziologických návykov v držaní tela a pohybovaní sa, dobrou životosprávou a pozitívnym pohľadom na svet.

Autor: Zinchenko


Možnosť objednať sa na cvičenie a manuálnu terapiu:Zdroje:

KOLAŘ. P, 2009,2012. Rehabilitace v klinické praxi. Galén, 2009, 2012. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1

LEWIT. K, 2003. Manipulační léčbav myoskeletálni medicíne. Sdělovací technika, spol s.r.o. 2003. 411s. ISBN 80-86645-04-5

ZINCHENKO. S, 2021. Fyzioterapia pri vertebrogénnom algickom syndróme. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2021, 80s