Manuálna terapia

06.08.2022

Manuálna terapia je odborný liečebný koncept, ktorý diagnostikuje stav pacienta a následne poskytuje terapiu pre zlepšenie zdravotného stavu. Historicky siaha až k Hippokratesovi (500 pnl). Regionálne varianty na pomenovanie manuálnej liečby: osteopatia, chiropraxia, naprapatia, Dornova terapia, mäkké techniky, mobilizačné techniky, manuálne techniky a iné. Všeobecne sa jedná sa o špeciálne manuálne metódy, ktorými sa vyšetrujú poruchy pohybu v oblasti periférnych a medzistavcových kĺbov.

Fyzioterapeut stanoví potrebnú techniku na základe nálezu, smeru v ktorom je pohyb obmedzený a typu príslušného kĺbu.

  • Pri trakcii sa v dôsledku manuálneho ťahu oddialia kĺbové plôšky, tým dôjde k zníženiu tlaku, odľahčeniu kĺbu a k zmierneniu bolestí. Zároveň vyťahovanie kĺbového puzdra a väzov zväčšuje pohyblivosť.
  • Pri translačných pohyboch sa kĺbové plôšky vzájomne proti sebe pohybujú kĺzavým spôsobom, čím sa obnovuje stratený kĺbny rozsah pohybu.
  • Ošetrenie mäkkých tkanív rôznymi uvoľňovacími a vyťahovacími technikami slúži na predĺženie svalstva, aby sa prispôsobilo novozískanej kĺbovej vôli.

Manuálna terapia obsahuje celý súbor rozdielnych techník, ktoré sa požívajú na základe indikácie. Sú to: mäkké techniky, mobilizačné techniky - pasívne - aktívne, techniky za použitia pohľadu, dýchacie techniky, manipulačné techniky. Manuálnou terapiou pozitívne vplývame na kĺbové púzdra, svalstvo, všetky kĺby, periférny a aj vegetatívny nervový systém.

Mäkké techniky sú metódou manuálnej terapie, ktorou ovplyvňujeme reflexné zmeny na koži a v podkoží- hyperalgické zóny, vo svale- svalový spazmus.

Mobilizačné techniky sú metódou manuálnej terapie, ktorá slúži na zväčšenie pohyblivosti kĺbu pri funkčnej blokáde. Prevádzajú sa pružné pohyby malého rozsahu, ktoré sa vykonávajú opakovaným spôsobom po dosiahnutí predpätia kĺbovej vôle, alebo pohybu.

Manipulačné techniky sa diferencujú od mobilizačných techník tým, že sa nevykonáva opakujúci sa pohyb, ale po dosiahnutí predpätia nasleduje náraz sprevádzaný lupnutím- odstránením patologickej bariéry. Manipuláciou sa neodstráni iba porucha kĺbu, ale miznú alebo sa zmenšujú svalové spazmy, hyperalgické kožné zóny, normalizuje sa teplota kože.

Všetky metódy nachádzajú svoje uplatnenie pri funkčných poruchách medzistavcových kĺbov a periférnych kĺbov. Manuálna terapia predstavuje cielenú, pre kĺby šetriacu a nebolestivú liečebnú techniku, ktorá spolu s cvičením predstavuje účinné riešenie bolestivých stavov.

Autor: Zinchenko


Možnosť objednať sa na manuálnu terapiu:


Zdroje:

LEWIT, K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, 5.vyd. Praha, 2003, 411s. ISBN 80- 86645- 04-5.

NECHVÁTAL, P. Manuálna terapia, Prešovská univerzita v Prešove fakulta zdravotníctva