Skolióza alebo vychýlenie chrbtice do strany

18.08.2022

Skolióza je definovaná ako zakrivenie chrbtice v rozsahu 11° a viac. Chrbtica je vybočená vo všetkých rovinách- zrotovaná. Stavce bývajú deformované. Pri vizualizácii nachádzame na jednej strane chrbta vyvýšeninu- konkávitu a na druhej plochú časť- konvexitu.

Príčiny skoliózy sa líšia a sú klasifikované ako vrodené, neuromuskulárne, syndrómové, idiopatické, a zakrivenie chrbtice zo sekundárnych dôvodov. Vrodená skolióza je spôsobená chrbticovou abnormalitou spôsobujúcou mechanickú odchýlku normálneho zarovnania chrbtice. Skolióza môže byť spôsobená neurologickými stavmi (detská mozgová obrna), svalovými abnormalitami (Duchennova svalová dystrofia) alebo inými syndrómami (Marfanovým syndrómom). Sú prípady kedy sa môže vyskytnúť výrazné vybočenie chrbtice s malou alebo žiadnou rotáciou bez kostných abnormalít. V týchto prípadoch môže byť "skolióza" výsledkom bolesti, abnormalít miechy, nádorov (intraspinálnych aj extraspinálnych) a infekcie. Idiopatická skolióza (bez zjavnej príčiny) je najbežnejším typom deformácie chrbtice.

Infantilné zakrivenie chrbtice môže byť spojené s neuroaxiálnymi abnormalitami, plagiocefáliou, dyspláziou bedrového kĺbu a mentálnou retardáciou. Zvyčajne, v 90 % prípadov, spontánne vymizne. Juvenilná skolióza je často progresívna. V dôsledku pretrvávajúceho rastu má potenciál pre ťažkú ​​deformáciu trupu a prípadnú kardiálnu, alebo pľúcnu kompresiu. Ak sa nelieči, krivky dosahujúce 30° sú takmer vždy progresívne. Idiopatická skolióza sa najčastejšie vyskytuje po 10. roku života, čo zodpovedá rýchlemu rastu adolescentov.

Každé dieťa s atypickou krivkou väčšou ako 10° by malo navštíviť špecialistu, vrátane pacientov mladších ako 10 rokov, pacientov s neurologickými abnormalitami alebo pacientov s výraznou bolesťou. Dieťa staršie ako 10 rokov, ktoré nedosiahlo kostnú zrelosť, má navštíviť špecialistu určite, keď krivka dosiahne 20° až 25°. Pretože typická skolióza málo kedy postupuje rýchlejšie ako 1° za mesiac. Atypická skolióza by sa mala prejaviť do jedného mesiaca. 

Všeobecným cieľom je udržať krivky pod 50°. Pozorovanie sa zvyčajne odporúča u pacientov s krivkami menšími ako 25°. Ortotická liečba sa odporúča pri progresujúcej krivke medzi 25° a 50°. Existuje množstvo rôznych ortéz (Milwaukee ortéza, Bostonská ortéza a Charlestonská ohybová ortéza) s rôznymi publikovanými výsledkami. Štúdie uvádzajú, že poddajnosť a čas nosenia zohrávajú úlohu v účinnosti ortézy. Výstuha však krivku nezlepšuje ani nekoriguje natrvalo, ale snaží sa zabrániť jej zhoršeniu.

Chirurgická korekcia idiopatickej skoliózy sa zvažuje pre krivky väčšie ako 45° u detských a dospievajúcich pacientov. Pri krivkách väčších ako 50° u dospelých pacientov. Deformácia trupu a rovnováha sú tiež zahrnuté do rozhodovacieho procesu. Chirurgický výkon sa zvyčajne vykonáva počas dospievania. Cieľom chirurgickej liečby je zabrániť progresii a zlepšiť vyrovnanie, a rovnováhu chrbtice. Boky a ramená by mali byť v jednej rovine, hlava nad krížovou kosťou. Chrbtica sa počas operácie koriguje kombináciou tyčí, hákov, skrutiek a drôtov, pričom sa spája kostným štepom - buď od pacienta, z mŕtvoly alebo umelo.

Liečba skoliózy je založená na type skoliózy, veľkosti krivky, počte zostávajúcich rokov rastu a názore pacienta (príbuzných) na tvar chrbta. Najdôležitejším faktorom je včasné zistenie skoliózy a okamžité zahájenie liečby. Hlavným cieľom je zabrániť zhoršeniu a vytvoriť čo najfyziologickejšie postavenie chrbtice. Liečba začínajúca pri vyššom stupni skoliózy má pravdepodobnosť nižšieho efektu. Ideálnou prevenciou je správne pravidelné cvičenie a vyšetrenie u fyzioterapeuta. Výber terapeutického liečebného postupu závisí od typu skoliózy, veľkosti zakrivenia, veku a schopnosti spolupráce pacienta. Cvičenie spočíva v cielenej aktivácií svalov, ktoré ovplyvňujú postavenie jednotlivých segmentov. Ich rovnováha je narušená. Cvičenie dopĺňame mobilizačnou terapiou. Snažíme sa o najfyziologickejšiu súhru chrbtového a brušného svalstva. Praktizujeme správne dýchanie do všetkých segmentov pľúc. V dôsledku skoliózy je dýchanie nedostatočne efektívne, pretože dochádza k útlaku. Cvičením a manuálnou terapiou vykonávame korekciu panvy v dôsledku zrotovania.

Viac zaujímavých informácií sa dočítate v práci Josepha Janicki a Benjamin Alman publikovanej v Oxford Academic https://academic.oup.com/pch/article/12/9/771/2648067?login=true

Autor: ZinchenkoZdroje:

KOLAŘ, P. 2009. Rehabilitace v klinické praxi. Galén, 2009. 713s, ISBN 8072626574

JANICKI, J. 2007. Scoliosis: Review of diagnosis and treatment. Oxford Academic Paediatrics & Child Health, Volume 12, Issue 9, November 2007, Pages 771-776