Výživa a zdravie alebo čo všetko nájdeme v jedle

06.08.2022

Príjem kvalitnej potravy je nevyhnutný pre našu existenciu. Zdravá výživa prestavuje primeranú a vyváženú stravu kombinovanú s pravidelnou fyzickou aktivitou. Nezdravá výživa vedie k poruchám imunity, zníženiu výkonnosti a celkovému narušeniu telesného, a duševného zdravia. Stravovanie musí zodpovedať zdravotnému stavu, veku a fyzickej záťaži. Potrava musí byť výživovo hodnotná. Vývoj medicíny a iných vied umožnili vytvorenie takzvaných odporúčaných výživových dávok pre jednotlivé vekové skupiny, podľa pohlavia a aj podľa fyzickej aktivity. https://www.uvzsr.sk/docs/info/hv/OVD_pre_SR_tabulky.pdf

Podľa štúdií celkovo prijímame nedostatok:

 • Kvalitných bielkovín
 • Nenasýtených tukov rastlinného pôvodu
 • Zložitých cukrov zo zeleniny a ovocia
 • Vápnika (mliečne výrobky)
 • Strukovín
 • Vitamínu D

Hlavný problém je nepomer medzi príjmom a výdajom energie. Podľa svetových štatistík trpí nadváhou a obezitou viac ako polovica svetovej populácie. Na Slovensku má problémy s nadváhou a obezitou viac ako 1,5 milióna ľudí. V spotrebe mäsa neprevyšujeme európsky priemer. Ale výrazne klesla spotreba hovädzieho mäsa, naopak stúpol podiel bravčového. Rovnako je výrazný nárast v spotrebe hydiny a nedostatočný príjem rýb. Nevhodné jedlá sú tučné, presolené, presladené, prepálené. Zlý spôsob konzumácie je vo veľkých porciách, v príliš častých frekvenciách, rýchlou konzumáciou. Viaceré prieskumy o výžive obyvateľstva ukazujú, že stravovacie zvyklosti na Slovensku ešte nezodpovedajú novému životnému štýlu.

Choroby súvisiace s nezdravým stravovaním:

 • Obezita
 • Cukrovka
 • Ochorenia srdca a ciev
 • Vysoký krvný tlak
 • Rakovina
 • Osteoporóza

Existuje veľa spôsobov, ako posúdiť zloženie tela (podiel tuku, vody, svalov, orgánov a kostí). S ohľadom na obezitu je najjednoduchším spôsobom zmeranie výšky a hmotnosti osoby. Index telesnej hmotnosti (BMI vyjadrený v kg/m2). Je najrozšírenejšou mierou na vyjadrenie podváhy, nadváhy a obezity u dospelých.

Hlavné živiny prijímané v strave predstavujú bielkoviny, cukry a tuky. Bielkoviny pokrývajú 15- 20% energetickej potreby organizmu. Bielkoviny sú v rastlinných i živočíšnych produktoch- odporúča sa príjem 1:1. Tuky pokrývajú 30% energetickej potreby človeka. Určité množstvo ruku v organizme je pre zdravie nevyhnutné. Tuk pomáha chrániť životne dôležité orgány, tvorí nevyhnutnú zložkou centrálneho nervového systému a syntézy hormónov. Priemerný organizmus štíhlej ženy má v priemere 20-30 % tuku, u štíhleho muža 12-20 %. Biologickým dôvodom toho, prečo je v organizme žien väčší hmotnostný podiel tuku, je skutočnosť, že tuk sa využíva ako zásoba energie, ktorá sa môže zužitkovať v tehotenstve, a najmä pri dojčení. Cukry pokrývajú 50-60% energetickej potreby organizmu. Nadmerný príjem jednoduchých cukrov môže spôsobiť poruchy metabolizmu tukov, vznik obezity.

Vitamíny sú látky, ktoré si organizmus nedokáže sám vytvoriť. Ovplyvňujú činnosť orgánov a podieľajú sa na celkovom zdravotnom stave. Vitamíny rozpustné v tukoch: A, D, E, K. Vitamín H a B komplex je rozpustný vo vode. Vitagény sú látky prijímané do organizmu v oveľa väčším množstvách ako vitamíny. Ide o esenciálne aminokyseliny a esenciálne mastné kyseliny. Ochranný faktor majú aj minerálne látky sodík, draslík, vápnik, horčík, chlór a fosfor.

V potrave môžeme nájsť takzvané "prídavné látky" a kontamináty. Prídavné látky sú potravinovou prísadou ako napríklad farbivá, konzervanty, antioxidanty. Kontamináty sú látky v potrave, ako výsledok jej výroby, prípravy, ošetrenia, prostredia (rezíduá pesticídov, antibiotiká). Prípustné hodnoty týchto látok v potrave sa stanovujú na základe epidemiologických a experimentálnych štúdií. Do obehu je zakázané uvádzať potraviny neznámeho pôvodu, iné ako zdraviu neškodné, klamlivo označené alebo po dátume spotreby.

Pokazené jedlo spôsobujú baktérie, vírusy a plesne.

Najznámejšie baktérie:

Clostridium botulinum- rizikom sú nesprávne konzervované výrobky. Otrava botulotoxínom môže byť smrteľná.

Termotolerantné kampylobaktérie- prejavujú sa ako akútna gastroenteritída a enterokolitída. Ochorenie trvá približne týždeň, dochádza k zvýšenej teplote, hnačke a bolestiam brucha.

Escherichia coli- surové hovädzie mäso alebo iné surové potraviny ako aj voda na závlahy alebo človek pri nedostatočnej osobnej hygiene.

Salmonella spp.- hlavný zdroj je hydina, vajcia, mäso a tepelne neopracované výrobky.

Staphylococcus aureus- baktérie sa dostávajú z mliečnych žliaz hovädzieho dobytka do mlieka, prenáša sa aj z človeka na človeka. Rizikové potraviny sú vajcia a varené výrobky uchovávané bez chladu.

Autor: Zinchenko
Zdroje:

ŠULCOVÁ, M. 2012. Verejné zdravotníctvo. VEDA 2012. 651s. ISBN 978-80-224-1283-4

SUNYER, P. 2013. Obesity: criteria and classification. Published online by Cambridge University Press: 24 January 2013.