Prečo je prekročenie stredovej čiary tela kľúčom k fyzickému a emocionálnemu rozvoju vášho dieťaťa

04.09.2022

Mozog je úžasný orgán. Váži asi 1300g, má viac ako 100 miliárd neurónov, ktoré sú schopné prenášať informácie rýchlosťou viac ako 402 km za hodinu. Mozog je tiež veľmi zložitý orgán s množstvom rozdielnych častí, ktoré vykonávajú dôležité úlohy. Ľavá strana nášho mozgu ("logický mozog") riadi pravú stranu tela a je zodpovedná za úlohy ako rozprávanie, písanie, matematika, veda, analýza, objektivita a používanie uvažovania. Pravá strana nášho mozgu ("emocionálny mozog") ovláda ľavú stranu tela a je zodpovedná za kreativitu, predstavivosť, intuíciu, hudbu, umenie a subjektivitu. V mozgu máme časti zodpovedné za intuíciu a prežitie (reakciu boja alebo úteku), vzťahy a spojenie, pamäť, morálku a samozrejme riadenie rôznych úloh tela, ako je srdcová frekvencia, teplota, hormóny a ďalšie.

Ako to všetko súvisí s fyzickým a emocionálnym vývojom vášho dieťaťa?

Väčšina náročného správania, ktorému čelíme u našich detí (všetko od problémov s počúvaním, záchvatov hnevu a emocionálnych výbuchov, problémy v škole, agresivita a ďalšie), sú znakmi toho, že naše deti trpia niečím, čo sa nazýva rozpad. Inými slovami? Rôzne časti ich mozgu nespolupracujú. Nie sú synchronizované, nekomunikujú a jedna oblasť im dominuje nad ostatnými.

Kľúčom k tomu, aby sme pomohli našim deťom, aby boli pokojnejšie, šťastnejšie a fungovali čo najlepšie je, aby celý ich mozog spolupracoval. Jedným z najlepších spôsobov, ako to môžeme urobiť, je prekročenie stredovej čiary.


Čo je to "Prekročenie stredovej čiary"?

K prekročeniu stredovej čiary dochádza vždy, keď prejdeme jednou časťou tela na opačnú stranu. Môže to byť natiahnutie pravej ruky, aby ste si zaviazali ľavú topánku, prekríženie jednej nohy cez druhú alebo dokonca čítanie knihy, keď naše oči prechádzajú z ľavej strany stránky doprava.

Keď sa na to pozrieme z pohľadu mozgu, prekročenie strednej čiary vyžaduje, aby pravá a ľavá strana (hemisféra) mozgu komunikovala cez hrubý pás nervových vlákien nazývaný corpus callosum.

Čím viac tieto dve strany komunikujú, tým silnejšie je toto spojenie a tým ľahšie je pre vyvíjajúci sa mozog spracovávať informácie, vykonávať úlohy, zvládať emócie a regulovať činnosti, ako je dýchanie, plač, jazykové schopnosti, reč a fyzická aktivita.

Štúdia na Floridskej štátnej univerzite zistila, že ľavá a pravá strana mozgu Alberta Einsteina boli nezvyčajne dobre prepojené v porovnaní s priemernými mužmi. Predpokladá sa, že dobre prepojené corpus callosum Alberta Einsteina bolo hlavným prispievateľom k jeho brilantnosti.


Prečo záleží na prekročení stredovej čiary?

Prekročenie stredovej čiary je dôležité na úrovni mozgu a na fyzickej úrovni. Je normálne, že dojčatá a malé deti majú dominantný pravý mozog. Sú veľmi poháňané emóciami, konajú a reagujú v danom okamihu a sú úplne pohltené svojimi pocitmi. Približne vo veku 3 rokov vidíme, že už uvažujú s otázkami "prečo" a "ako".

Problém nastane, keď sa ľavý a pravý mozog nenaučia spolu komunikovať. Pri mnohých poruchách mozgu vrátane porúch duševného zdravia, autizmu, ADHD, porúch zmyslového spracovania a iných často dochádza k rozpadu pravého, a ľavého mozgu.

Keď je jedna časť mozgu nedostatočne vyvinutá, nemôže veľmi dobre komunikovať so zvyškom mozgu. Niektoré z oblastí, ktoré vidíme ovplyvnené touto slabou komunikáciou v mozgu, zahŕňajú koncentráciu, myslenie, správanie, fyzický pohyb, trávenie a dokonca aj imunitné funkcie.


Fyzický vývoj

Na fyzickej úrovni je prekročenie stredovej čiary dôležitou rozvojovou zručnosťou pre všetky druhy úloh, ako je čítanie, písanie, obliekanie, športovanie, hranie na nástroje, samo-kŕmenie, jazda na bicykli a oveľa viac.

K prekročeniu strednej čiary dochádza najskôr vtedy, keď si bábätká vyvinú bilaterálne koordinačné schopnosti (s použitím oboch strán tela súčasne). Vývojové míľniky, ako je prevrátenie, plazenie a vytiahnutie sa, aby sa postavili, si vyžadujú komunikáciu a integráciu pravej a ľavej strany mozgu.


Plazenie dieťaťa cez stredovú čiaru tela

Pre bábätká je veľmi dôležité naučiť sa plaziť. Z pohľadu mozgu je pre bábätko oveľa výhodnejšie naučiť sa plaziť, ako preskočiť rovno na chôdzu.

Vždy, keď dieťa prekročí strednú čiaru, v mozgu dieťaťa sa vybudujú nové spojenia. Tieto spojenia sú nevyhnutné pre vývoj hrubej motoriky a jemnej motoriky.

Ďalším dôležitým faktorom je dominancia rúk. Keď dieťa prekročí strednú čiaru dominantnou rukou, dominantná ruka dostane opakovaný tréning rozvíjania jemnej motoriky.

Ak nie je prekročená stredová čiara, obe ruky získajú podobnú prax s novými schopnosťami a môže byť ťažké určiť dominantnú stranu. To môže neskôr v živote viesť k problémom s písaním perom, používaním nožníc, kŕmením sa a podobne.

Ťažkosti s prekročením strednej čiary môžu tiež ovplyvniť schopnosť vizuálne sledovať pohybujúci sa objekt z jednej strany na druhú, sledovať slová v knihe zľava doprava alebo spracovať viacero vizuálnych podnetov, ktoré sú potrebné pri jazde.


Príznaky, že dieťa môže mať problémy s prekročením stredovej čiary:

 • preskočilo fázu plazenia 
 • výmena rúk uprostred úlohy, ako je písanie, vyfarbovanie, kreslenie, maľovanie alebo strihanie
 • problémy s držaním alebo manipuláciou s ceruzkou
 • nedostatok dominancie rúk
 • slabé písanie (neporiadny rukopis, otáčanie papiera, aby sa zabránilo prekročeniu stredovej čiary, neschopnosť vytvoriť diagonálne alebo horizontálne čiary)
 • používanie ľavej ruky na činnosti na ľavej strane tela a pravej ruky na činnosti na pravej strane tela
 • otočenie trupu na opačnú stranu pri dosahovaní cez telo (zabránenie prekročeniu stredovej čiary)
 • zlá koordinácia s chytaním lopty, používaním bejzbalovej pálky a mnohými ďalšími zručnosťami potrebnými na športové aktivity
 • chôdza ako robot (normálna chôdza zahŕňa súhyby pravou rukou pri pohybe ľavej nohy a naopak)
 • ťažkosti s vizuálnym sledovaním objektu z jednej strany tela na druhú, ako napríklad sledovanie textu zľava doprava pri čítaní
 • ťažkosti pri vykonávaní činností starostlivosti o seba (čistenie zubov, česanie vlasov, obliekanie ponožiek a obúvanie topánok)
 • problémy s koordináciou hornej/dolnej časti tela (jazda na bicykli, skákanie)
 • chýbajúca emocionálna regulácia (sklon k agresii, výbuchom, záchvatom hnevu, úzkosti častejšie ako iné deti)


Aktivity, ktoré pomôžu dieťaťu naučiť sa prekročiť stredovú čiaru:

 • umenie a remeslá (farbenie, kreslenie, navliekanie, strihanie, lepenie, skladanie)
 • učenie sa na hudobnom nástroji, ktorý zapája obe ruky (klavír, husle alebo gitara)
 • plávanie
 • hranie hier ako (napr. Twister)
 • pochodovať ako vojaci
 • naťahovanie a dosahovanie (donútenie dieťa, aby pravou rukou dosiahlo čo najvyššie a potom sa pokúste dotknúť sa čo najnižšie ľavého palca na nohe)
 • joga
 • tanec
 • pohybujte sa ako zvieratá (plazte sa ako krab, poskakujte ako zajačik, stojte ako plameniak)
 • nakreslite osmičky na zem (kriedou) alebo na tabuľu (cvičenie na zvislých plochách pridáva ďalší rozmer)
 • cvičte so zipsami, gombíkmi, šnúrkami, patentkami


Plazenie (povzbudzujte svoje dieťa, aby sa plazilo tak, že si ľahne na zem a predvádzate pohyby plazenia, pohybujete jeho rukami a nohami, hračky umiestnite mimo dosah). Pre deti, ktoré preskočili plazenie, môže byť mimoriadne dôležité nechať ich vrátiť sa a precvičiť si plazenie so správnou koordináciou pravej a ľavej strany.

Text bol vytvorený prostredníctvom prekladu článku: Why Crossing the Midline is Key to Your Child's Physical and Emotional Development dostupného na: 

Ďakujeme.


Ak má Vaše dieťa vyššie uvedený problém a máte záujem o terapie, kontaktujte nás: